Kişi ve toplum ilişkilerinin ve iletişimlerinin geliştirilmesinde sportif durum, hem kişisel hem sosyal açıdan ciddi katkıları olmaktadır. Düzenli egzersiz, sadece kişinin fizyolojik ve psikolojik yönden geliştirilmesi için sürdürülen eğitici bir faaliyet değildir.

Bunun yanında, kişide ki sorumluluk ve is birliği eğilimi ile düzen sağlama kabiliyetini ortaya çıkartarak kişinin öz güven ve sosyalleşmesine de katkıda bulunmaktadır. Ayrıca spor hem kişisel, hem sosyal olarak geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Nitelikli insan gücü sağlıklı olmadan verimli olmaz ve kendisinden beklenen katkıları yapamaz. İnsanların, özellikle genç nüfusun beden ve ruh yapısının eğitilip geliştirilmesinde en uygun ve en tesisli araç; hareket faktörünün her çeşidini ve prensiplerini kapsayan beden eğitimi ve spor eğitimidir.

Hiç şüphesiz başta modern toplumların en yaygın sosyal etkinliklerinden birisi egzersizdir. Spor,sanat, edebiyat, kültür gibi entelektüel uğraşlarla kıyaslanamayacak kadar yaygın ve güçlü bir etkinlik alanına sahiptir. Sporun sosyal fonksiyonları olarak, sosyal ve kültürel zevkler ile duyarlılık kazandırır.

Kişilerin boş zamanlarının sağlıklı değerlendirilmesine, hoşgörü ortamının artmasına, kişilerin ve toplumun sosyal sorumluluklarını yerine getirmesine, spor yapanların belirli bir statü ve bireyin ait olduğu topluma hassasiyet duygusunun gelişmesine yardımcı olur.

Spor, toplumdaki kültürel kaynaşmayı iletişimi teşvik etmesi, sosyal davranış ve ilişkileri istenen düzeye getirmesi, insanların boş zamanlarını değerlendirmesi açısından büyük önem taşır.

Spor, kültürün bir unsuru olarak, kişilerin ve toplumların düşünce ve davranışlarını şekillendirmekte ve diğer kültür unsurlarını etkileyerek milli özellikler kazandırmaktadır.

Spor hangi düzeyde ele alınırsa alınsın her zaman bir takım toplumsal ilişkiler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Toplumun bir üyesi olması nedeniyle insan sürekli olarak grubun bir topluluğun parçası olarak yaşamakta, davranışları onun diğer bireylerle etkileşiminin bir fonksiyonu olmaktadır.

Başta da belirttiğim gibi sporsal faaliyetler kişiyi sadece fizyolojik ve psikolojik olarak etkilemez, hayatın her noktasında farklılıkları ortaya koyar.

Sosyal ortam da, öz güven noktasın da, hayata bakış açısında, toplumsal davranış noktasında hassasiyet ve sorumluluk bilincinin gelişmesinde vb. İşte bu yüzden modern toplumların hayatlarında spor, egzersiz her zaman olmuştur. Herkese spor dolu sağlıklı günler dinliyorum…  

FITNESS EĞİTMENİ CAN ÖZÇİFCİ

REFERANSLAR:

ERKAL, M. (1993). Sosyolojik Açıdan Spor. İstanbul: Kutsun Matbaa ve Reklamcılık Merkezi,s:,86-90.

EROĞLU, E. (2006). Spor Merkezlerinde Üyelik Yöntemlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

GÜVEN, H., FİKRET, S., YUSUF, C., (2000). Spor Hizmetlerinde Verimliliği Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri I. Kongresi Bildirileri. Ankara: Sim Matbaacılık, s.:183-188.

Sporun kişiye ve sosyal hayata etkisi

Fıtness Eğitmeni Can Özçifci'nin kaleminden...
SPOR 11.02.2021 21:57:00 0


 • Cuma 16 ° / -1 ° Güneşli
 • Cumartesi 15 ° / 0 ° Bulutlu
 • Pazar 12 ° / 2 ° Bulutlu
 • BIST 100

  1.538%0,46
 • DOLAR

  7,5236% 0,16
 • EURO

  9,0051% -0,12
 • GRAM ALTIN

  409,80% -0,18
 • Ç. ALTIN

  676,17% -0,18