Cemil PASLI


Afrika'lı Leo'ya Kulak Verin!


Afrika’lı Leo’ya Kulak Verin!
Cemil PASLI

Cemil PASLI

E-Posta : http://www.cemilpasli.com

Hz. Adem (a.s.) babamızın siyahi (zenci) olduğuna dair görüşler var.

Hayatın Afrika’dan başladığına da.

Bu cümleler konuyu “Afrika’lıLeo” ya ve O’nun ibretlerle dolu hayat hikayesine getirmek için…

Aslında ütopyamız cennetten yasak ağacın meyvesini yiyerek başlayan ve bir drama dönüşen dünya hayatını en iyi anlatan hikayelerden Hasan el-Vezzan’ın hikayesi.

“Andolsun ki, sizi korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve (alın teri) ürünlerinden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele!” Bakara, 2/155.

Ayette ifade edilen imtihanların en çok çeşitlerini ömründe görmüş Afrika’lıLeo.

Bize kıymetli gelen ise o imtihanlar karşısında duruşu ve sabrı…

Zaten ayetin sonlarında Rabbimiz hep sabra dikkat çeker:

“Sabredenleri müjdele!” Bakara, 2/155.

“Rabbin için sabret!”Müddessir, 74/7.

“Allah sabredenlerle beraberdir!” Enfal, 8/46.

“Allah sabredenleri sever!”Âl-i İmrân, 3/146.

“Rabbim üzerimize sabır yağdır!”Bakara, 2/250.

“Kim kötülükten sakınır, Allah’a saygı duyar ve sabrederse, şüphesiz Allah iyilik yapanların mükâfatını zayi etmez” Yusuf, 12/90.

"İman eden, hakkı ve sabrı kuşananlar kazanacak"Asr, 103/3

Hasan el-Vezzan tecrübesi benzer imtihanları yaşayan bizler için de güzel ibretler  ve tavsiyeler içeriyor.

Bakın imtihanın zenginliğini Afrika’lıLeo ne güzel anlatıyor:

“Şimdilerde bana Afrikalı diyorlar. Fakat ben ne Afrikalıyım, ne Avrupalıyım, ne de Arabistanlıyım. Bana Gırnatalı, Faslı, Zeyyatinili de derler; ama ben hiçbir ülkeye, hiçbir şehre, hiçbir kabileye ait değilim. Ben yolun evladıyım, benim ülkem kervandır; hayatım, yolculukların en beklenilmeyenidir.” (AminMaalouf, LeotheAfrican(London:Abacus,1994), 1 (Afrikalı Leon:Hasan el-Vezzanın Hikayesi)

Hasan el-Vezzan elinde olan ve olmayan sebeplerle bir nehir gibi sürekli aktı.

Bazen coştu, girdaplar oluşturdu, bazen önüne bentler barajlar yapıldı, durgunlaştı.

Ama o setleri de aşmayı bildi.

Aslında insan hikayesi hep aynı.

Her şey gibi zaman da izafiyet teorisine tabi dostlar!

Siz ne kadar hareket ediyorsanız, saatiniz çalışıyor.

Otomatik kurmalı saat gibi yani.

Hareket etmeyince duruyor, taa ki yeniden hareket edene kadar.

Afrikalı Leo Mevlana’nın dizlerini bizzat yaşadı:

“Her gün bir yerden göçmek ne iyi,

Her gün bir yere konmak ne güzel,

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş.

Dünle beraber gitti cancağızım,

Ne kadar söz varsa düne ait…

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım…”

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî (k.s.)

Hasan el-Vezzan/Afrika’lıLeo ibretlik bir hayat hikayesi bırakarak göçtü gitti dünyadan.

Hala okumayan dostlarım varsa ısrarla tavsiyem; bu zenginliği mutlaka okuyun.

Akıllı insan, başına gelenlerden ibret alandır.

Daha akıllı insan ise; başkasının başına gelenlerden ibret alandır.

LİSTEN TOAFRİCANLEO!

Hz. Thereareopinionsthat Adam (pbuh) ourfatherwasblack (black).

That life started in Africa.

Thesesentencestobringthesubjectto "Leo of Africa" and his life storyfull of signs ...

Infact, ourutopia is thestory of Hasan al-Vezzan, one of thestoriesthatbestdescribestheworld life thatstartedbyeatingthefruit of theforbiddentreefromheavenandturnedinto a drama.

“Indeed, wewill test youwithfearandhunger, byreducinggoods, livesand (sweat) products. Goodnewsforthosewhoarepatient! ” Baccarat, 2/155.

Leo, whosawthemostvarieties of theexamsexpressed in the verse in his lifetime.

What is preciousto us is thestanceandpatience of thoseexams.

Already at theend of the verse, ourLordalwaysdrawsattentiontopatience:

"Goodnewsforthosewhoarepatient!" Baccarat, 2/155.

"Be patientforyourLord!" Müddessir, 74/7.

"God is withthosewhoarepatient!" Enfal, 8/46.

"Allah lovesthosewhoarepatient!" Al-i İmrân, 3/146.

"My Lord, patience is upon us!" Baccarat, 2/250.

"Whoeveravoidsevil, respectsGodand is patient, undoubtedlyGoddoes not wastethereward of thosewho do good" Yusuf, 12/90.

"Thosewhobelieve, whohavetherightandpatiencewillwin" Asr, 103/3

Hasan al-Vezzanexperienceincludesgoodsignsandadviceforthose of us whohave had similarexams.

Look how beautifultheAfricanLeotellsabouttherichness of the test:

“Nowtheycall me African. But I am neitherAfricannorEuropean, norArab. Theycall me Gırnatalı, MoroccanandZeyyatinili; but I do not belongtoanycountry, anycity, notribe. I am the son of theroad, mycountry is caravan; my life is themostunexpected of thejourneys. ” (AminMaalouf, LeotheAfrican (London: Abacus, 1994), 1 (AfricanLeon: TheStory of Hasan al-Vezzan)

Hasan al-Vezzanflowedlike a riverforreasonsthatwereor not.

Sometimes it wasenthusiastic, it madeswirls, sometimesdamswerebuilt in front of it, it becamestagnant.

But he alsoknew how toovercomethosesets.

Infact, thehumanstory is alwaysthesame.

Likeeverything else, subjecttothetheory of relativity in time!

No matter how muchyoumove, yourwatch is running.

It is like an automaticwindingclock.

Itstopswhen it does not moveuntil it movesagain.

He experiencedtheknees of AfricanLeo Mevlana himself:

 “How good is it tomigrateeveryday,

How nice to be somewhereeveryday,

Discoveredbefore, what a nice flowwithoutfreezing.

My dearwentwithyesterday,

How much is theword of yesterday…

Now it needsto be saidnewthings…"

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî (k.s.)

Hasan al-Vezzan / LeofromAfricalefttheworld, leaving a exemplary life story.

If I stillhavefriendswho do not read, mypersistenceadvice is; be sure toreadthiswealth.

Thesmartperson is a sign of whathappenedtohim.If he is a smarterperson; It is a field of lessonsthathappenstosomeone else. 14 Temmuz 2020 Salı 02:16