Cemil PASLI


Bize/Batıya Yön Veren Metinler

Aile, Eğitim ve İletişim Uzmanı Cemil Paslı'nın kaleminden...


Gelişmenin, ilerlemenin ilk ve en önemli şartı okunan/yazılan kitap zenginliğidir.

Dünya tarihini incelediğimizde asla değişmeyen kural şudur:

Kütüphanesinde ne çok kitap bulunduran millet, gelişmenin de zirvesindedir.

İskenderiye, Şam, Bağdat, Semerkant, Buhara, Konya, İstanbul, Londra ve Washington…

Bireysel veya millet olarak çıkış yapmak istiyorsak ilk başvurmamız gereken kapı kitap sayısını çoğaltmak.

Üç okumak, iki dinlemek, bir yazmak ve bazen konuşmak…

Önce dünyanın çalıştığımız alandaki birikimine sahip olmak, sonrasında o birikime katkıda bulunmaya çalışmak.

Peki, okurken neye dikkat edeceğiz?

Mantıkta kesin ve doğru bilgi tedarikine dair şöyle bir kural vardır:

“Eşya zıddıyla bilinir.”

“Diyalektik” dediğimiz bilginin zıddıyla birlikte ele alınması Kur’an-ı Kerim’in de metodudur.

İnsana yöneten epistemolojinin ikili bir sistem üzere bina edildiğini Allah belirtir:

“İnsana ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene,Sonra da ona kötülük(fücur) ve iyilik(takva) kabiliyeti/eğilimi ilham edene andolsun ki,Kim kendini geliştirip (manevi kirlerden) arındırırsa, o kesinlikle ebedi mutluluğa ulaşacaktır.” Şems, 91/7-9.

“İlim müminin yitiğidir. Onu Çin’de de olsa alır.” Sözü ile Peygamberimiz (s.a.v.) bilginin evrenselliğine dikkat çekmiştir.

Çünkü ayette ifade edilen çift yönlü akış(takva/fücur) kıyamete kadar devam edecek ve sadece takvayı bilmekle takvalı olunmayacak, fücurunda ne olduğu anlaşılması gerekecektir.

“Çağların bağları çift yönlüdür. Şimdinin anlaşılmaması kaçınılmaz şekilde, geçmiş hakkındaki cehaletten kaynaklanmaktadır. Fakat, eğer şimdiki zaman hakkında hiçbir şey bilmiyorsak, geçmişi anlamak için kendini tüketmek de belki aynı derecede boş olabilir.” MarcBloch (1886-1944)

Çağların bağlarını o zamanların kitaplarını okuyarak çözebilir ve o çözdüğümüz bağlarla bugün yürüyeceğimiz ümran köprüsünü kurabiliriz.

Okuyucularıma yukarıdaki kurduğum cümlelere uygun mutlaka okumaları gereken seri kitaplar tavsiyesinde bulunmak istiyorum.

Alev Alatlı’nın editörlüğünü üstlendiği, Kapadokya Üniversitesi Yayınlarından çıkan “Bize Yön Veren Metinler ve Batıya Yön Veren Metinler” kitapları doğu ve batıyı tanımak için güzel bir kaynak.

Dünü anlamadan bugünü hakkıyla yaşayamaz ve yarında dair bir eser bırakmazsanız.

O halde “Bize Yöne Veren Metinler” kitabının birinci cildinden başlayın okumaya…

Okudukça memnun olacak ve kesinlikle bana dua edeceksiniz.

Haydi!

Şimdi oku! Kabirde okuyamazsın.

Texts That Orient Us/West

Thefirstandmostimportantconditionfordevelopmentandprogress is thewealth of booksread/written.

Therulethatneverchangeswhenwestudyworldhistory is this:

Thenationthat has somanybooks in itslibrary is at thepeak of development.

Alexandria, Damascus, Baghdad, Samarkand, Bukhara, Konya, Istanbul, Londonand Washington…

Ifwewanttoexitindividuallyor as a nation, thefirstthingweneedtoapply is toincreasethenumber of doorbooks.

Three toread, twoto listen, onetowriteandsometimestospeak…

First, tohavetheworld'sknowledge in thefieldwework in, andthentotrytocontributetothatknowledge.

So, whatshouldwe pay attentiontowhilereading?

Inlogic, there is a ruleregardingthesupply of preciseandcorrectinformation:

“Theitem is knownforitsopposite.”

Handling theknowledgewecall "dialectic" togetherwithitsopposite is alsothemethod of theQur'an.

Allah statesthattheepistemologythatgovernshumanbeings is built on a dualsystem:

“Bytheonewhoshapeshimproperlyandtheninspireshimwiththeability/tendencyforevil (fucur) andgood (taqwa), whoeverdevelopsandpurifieshimself (fromspiritualimpurities), he willcertainlyattaineternalhappiness.” Shams, 91/7-9.

“Knowledge is thebeliever'sloss. He'llget it ifit's in China." With his words, ourProphet (pbuh) drewattentiontotheuniversality of knowledge.

Becausethetwo-wayflow (taqwa/fücur) expressed in the verse willcontinueuntiltheDay of Judgment, and it will not be taqwatoknowonlybyknowingtaqwa, but it will be necessarytounderstandwhat is in taqwa.

“Thebonds of theagesarebidirectional. Failuretounderstandthepresentinevitablystemsfromignoranceaboutthepast. But ifweknownothingaboutthepresent, it may be just as futiletoexhaustoneselftounderstandthepast.” MarcBloch (1886-1944)

We can untiethebonds of theagesbyreadingthebooks of thosetimes, andwiththebondswehaveuntied, we can buildthebridge of umran on whichwewillwalktoday.

I wouldliketorecommendmyreaderstoreadtheseries of booksthattheymustread in accordancewiththesentences I haveformedabove.

Thebooks "TextsGuiding Us andTextsGuidingthe West" publishedby Kapadokya UniversityPressandeditedby Alev Alatlı are a goodsourceforgettingtoknowtheeastandthewest.

Ifyoucannotlivetodaywithoutunderstandingthepastandleavenotrace of tomorrow.

So, startreadingfromthefirstvolume of thebook "TextsGuiding Us"...

Youwill be pleased as youread it andyouwilldefinitelyprayfor me.

Lets!

Read now! Youcannotread in thegrave.