Cemil PASLI


Hüdhüd: “Senin bilmediğin bir şeyi biliyorum”

Aile, Eğitim ve İletişim Uzmanı Cemil Paslı'nın kaleminden...


Kur’an-ı Kerim her kıssası, her ayeti, her harfi, kelimesi hatta tecvid kurallarıyla mucizedir ve ders verir.

Zerre miskal hayırdan bahsederken izhar kuralıyla hayrı, güzelliği gösterin, yayın, anlatın derken;

Zerre miktar şerden bahsederken ihfa kuralıyla şerri örtün, gizleyin, yaymayın emrini verir.

Kıssaları hisse almak için isteyenlere mükemmel öğütler sunar.

Hz. Süleyman ve Hüdhüd kuşu arasında geçen konuşma günümüz insanı çok önemli bir gerçeği dikkat çeker.

Bir parça akademik, idari veya siyasi makama gelen hemen havalanıyor günümüzde…

Gurur, kibir, ego bütün çağların rekorlarını çoook geride bıraktı.

“Ben bilirim, ben yaparım, ben konuşurum, ben, ben, ben…”

Kim Hz. Süleyman(a.s.)’dan fazla bilebilir?,

Kim Hz. Süleyman(a.s.)’dan fazla güç ve otorite sahibi olabilir?,

Kim Hz. Süleyman(a.s.)’dan fazla zengin olabilir….?

Cebbar olan Allah bizlere o Süleyman kulu ve peygamberi üzerinden ders veriyor.

Acizsiniz, zayıfsınız, cahilsiniz, yetersizsiniz…

“Çok geçmeden Hüdhüd/İbibik geldi.“Ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe'den sana doğru ve önemli bir haber getirdim.” dedi. Neml, 27/22.

Hz. Süleyman Hüdhüd’e;

Kızmadı,

Onu azarlamadı,

“Sen benimle nasıl konuşuyorsun?” demedi,

“Sen kimsin?” diye çıkışmadı,

“Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” diye bağırmadı,

“Haddini bil!” şeklinde çemkirmedi,

“Defol” diye kovmadı,

“Çık dışarı” diye horlamadı,

“Temas yok!” sözüyle onu aşağılamadı…

“Yeryüzünde böbürlenerek yürüme, çünkü sen ne yeri delebilir ve ne de boyca dağlara ulaşabilirsin.” İsra, 17/37.

Rabbim bizi topraktan yarattı.

“Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol” diyor Hz. Mevlana Celaleddin Rumi.

Gönlünü toprak gibi tutanların kendilerine gelen her şeyi tevazu ile kabul eder ve en güzel ürünlerle kendini ve çevresini cennete çevirir.

Sen sevgi tohumlarını önce kendi gönlüne sonra çevrendeki toprak gönüllülere ek!

Göreceksin oralarda umulmadık çiçekler açacak.

Allah Elçisinin yaptığı tam olarak buydu:

“Ey peygamber! Allah'ın rahmeti sebebiyle sen onlara yumuşak davrandın. Eğer onlara karşı kırıcı ve sert olsaydın, çevrenden dağılır giderlerdi. Artık onları bağışla ve affedilmeleri için dua et. Toplumu ilgilendiren her konuda onlara danış, görüşlerini al; sonra bir hareket şekline karar verince de, Allah'a güven. Çünkü Allah, kendisine güvenip, dayananları sever.” Al-i İmran, 3/159.

Lütfen!

Sözlerimize dikkat edelim.

Ebediye açılan bir dua veya beddua kapısını açmak ya da açmamak ağzımızdan çıkan sözlerimize bağlı.

Bir söz ki bir gönlü bir ömür bahtiyar eder,

Bir söz ki bir gönlü bir günde ihtiyar eder.

Hoopoe: “I knowsomethingyoudon'tknow.”

Everystory, every verse of theQuran, everyletter, everyword, evenwiththerules of tajvid, is a miracleandgiveslessons.

Whiletalkingabout zerre miskal goodness, show, broadcastandtellgoodnessandbeautywiththerule of manifestation;

Whiletalkingaboutthesmallestamount of evil, he givestheordertocover, hide, and not spreadtheevilwiththerule of obedience.

Itoffersexcellentadvicetothosewhowantto buy stocks of stories.

Hz. Theconversationbetween Süleyman andtheHüdhüdbirddrawsattentionto a veryimportantfactfortoday'speople.

A piece of academic, administrativeorpoliticalofficeimmediatelytakesofftoday…

Pride, arrogance, ego far surpassedtherecords of allages.

“I know, I do, I talk, I, I, I…”

Who is Hz. Can he knowmorethan Solomon (a.s.)?

Who is Hz. Can he havemorepowerandauthoritythan Solomon (a.s.)?

Who is Hz. He can be richerthan Solomon (a.s.)….?

Almighty Allah teaches us throughthatservant of Solomon and his prophet.

Youarehelpless, weak, ignorant, incompetent…

“Not longafter, Hüdhüd/Hoopoearrived. “I learnedsomethingyoudidn'tknow. I bringyoutrueandimportantnewsfrom Saba." said. Humid, 27/22.

Hz. To Süleyman Hüdhüd;

Shedidn'tgetangry.

He did not scold her,

“How areyoutalkingto me?” he didn't say,

"Whoareyou?" he didn't say,

"Do youknowwho I am?" he didn'tshout

“Knowyourplace!” it didn'tsnap in shape,

He didn't fire himbysaying "Getout",

He didn'tsnore, "Getout"

“No contact!” He did not insult her with his words…

“Do not walkproudly on theearth, foryou can neitherpiercetheearthnorreachmountains in height.” Israel, 17/37.

Godcreated us fromearth.

“Be liketheearth in humilityandhumility,” saystheProphet. Mevlana celaleddin Rumi.

Thosewhoholdtheirheartslikeearthhumblyaccepteverythingthatcomestothemandtransformthemselvesandtheirsurroundingsintoheavenwiththemostbeautifulproducts.

Youplanttheseeds of lovefirst in yourownheartandthentothelandvolunteersaroundyou!

Youwillseethatunexpectedflowerswillbloomthere.

This is exactlywhatthe Messenger of Allah did:

“O prophet! Bythemercy of Allah, youweregentlewiththem. Ifyouwereharshandharshtowardsthem, theywouldscatterfromyoursurroundings. Nowforgivethemandprayfortheirforgiveness. Consultthem on allmattersconcerningthesociety, gettheiropinions; Thenwhenyoudecide on a course of action, trust in Allah. For Allah lovesthosewho put theirtrust in Him.” Al-i Imran, 3/159.

Please!

Let's be carefulwithourwords.

Whetheror not toopenthedoor of a prayerorcursethatopenstoeternitydepends on thewordsthatcomeout of ourmouths.

A wordthatmakes a hearthappyfor a lifetime,

A wordthatmakes a heartgrowold in a day.