Cemil PASLI


İnsan Kalmak: Otomatik Saat

Aile, Eğitim ve İletişim Uzmanı Cemil Paslı'nın kaleminden...


“Zor olan her gün insan kalmaktır” sözü ile Cengiz Aytmatov bir gerçeğe işaret eder.

“İnsan doğmak” bizim irademiz dışında Rabbimiz tarafından ihsan edilmiş olup; “insan kalmak” tamamen bize bırakılmıştır.

İnsanı ben otomatik saatlere benzetirim.

Hareket ettiğiniz sürece zenberiğini hareketle doldurur ve çalışmaya devam eder otomatik saatler. Yani enerjilerini sadece hareketten alırlar.

İnsan kalmak için de beşerin her an hareket halinde olması gerekiyor.

Üç okumalı, iki dinlemeli, bir yazmalı ve bazen konuşmalı ve bu eylemlerle öğrendiklerini aksiyona çevirmeli zenbereği doldurmak için…

Dolan zenbereklede Rabbine ve yaratılanlara karşı bütün vazifelerini eksiksiz yapmalı.

Bisiklet sürmeye benzettiğim hayat yolunda değişmeyen iki temel esas var:

  1. Daima pedal çevireceksin, pedala basmayı bırakırsan insanlıktan düşersin.
  2. Tekere (dünyaya) değil, ileriye (ahirete) bakacaksın, ileriye(ahirete) değil, tekere (dünyaya) bakarsın insanlıktan düşersin.

Bize verilen nimet, kâinatın en kıymetlisi.

O nimete sahip olmak, korumak, devam ettirmek emek, çaba ve sabır istiyor.

Ve yardımlaşmamız gerekiyor.

Şeytan ve nefislerimizin takım halindeki oyunlarına bizim de takım halinde karşılık vermemiz gerekiyor.

Birbirimizin kademesine girmez, arkasını kollamazsak golü yeriz.

Kur’an-ı Kerim’deki özellikle Peygamber kıssaları ve şeytan ve iblise dair uyarıları her daim hatırda tutmalı ve hayatımıza uygulamalıyız.

Çünkü şeytanların bütün iddiası ve çabası bizi kâinatın en yüce makamı insanlıktan, aşağıların aşağısına düşürmek…

Şu üç günlük dünyada iman ve takva zenberiğini her daim aktif bir ibadet hayatıyla dolu tutanlar ebedi hayatı kazanıyor dostlar.

“Mü'minlerden özürsüz olarak yerlerinde oturanlar ile malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir değildir. Allah malları ve canları ile cihad edenleri derece bakımından oturanlardan üstün kıldı. Gerçi Allah hepsine de (davalarında samimi oldukları için) güzellikler vaat etmiştir ama malları ve canları ile cihad edenleri oturanlara karşı büyük bir mükâfatla üstün tutmuştur.” Nisa, 4/95.

Kuran’da hep “koşan insanlardan” bahsedilir.

Ne mutlu o koşturanlara,

Yazıklar olsun boş duranlara!

Ufkumuza aldığımız, her adımda yaklaştığımız gerçek hayat burada kazanılıyor, sırat bu dünyada geçiliyor kardeşlerim.

Bu sebeple daimi ilişkiler ve dostluklara “ahiretlik” deniliyor.

AllahTeâlaahiretlik işlerimizi ve dostlarımızı çoğaltmamız hususunda yaptığımız çalışmalarımızı kolaylaştırsın, bereketlendirsin.Amin.

StayingHuman : AutomaticClock

Cengiz Aytmatov pointsto a factwhen he says "The hard thing is tostayhumaneveryday".

“Beinghuman” wasbestowedupon us byourLord, outside of ourwill; “Stayinghuman” is leftentirelyto us.

I liken peopletoautomaticwatches.

As long as youmove, theautomaticwatchesfillyourzenberikwithmovementandcontinuetowork. Sotheygettheirenergyonlyfrommovement.

Inordertoremainhuman, humanbeingsneedto be on themove at alltimes.

Three mustread, twomust listen, onemustwriteandsometimesspeak, andturnwhattheyhavelearnedintoactionwiththeseactionstofillthewhirlwind…

With a full-fledgedzenberek, he mustfulfillall his dutiesto his Lordandtothecreatures.

Therearetwobasicprinciplesthat do not change on theway of life, which I liken toriding a bicycle:

1. Youwillalways pedal, ifyou stop pressingthe pedal, youwillfallfromhumanity.

2. Youwill not look at thewheel (theworld), but ahead (thehereafter), ifyoulook at thewheel (theworld) not forward (thehereafter), youwillfallfromhumanity.

Theblessinggivento us is themostprecious of theuniverse.

Ittakeseffort, effortandpatiencetohave, protectandmaintainthatblessing.

Andweneedtohelp.

Weneedtorespond as a teamtothegames of thedevilandoursouls as a team.

Ifwedon'tget on eachother'slevelandwatchourback, wewillconcedethegoal.

Weshouldalwaysrememberthestories of theProphetandthewarningsaboutthedevilandthedevil in theQur'anandapplythemtoourlives.

Becausealltheclaimsandefforts of thedevilsaretobring us downfromhumanity, thehighestposition in theuniverse...

Inthisthree-dayworld, thosewhokeeptheirfaithandpietyfilledwith an active life of worshiparegainingeternal life, myfriends.

“Those of thebelieverswho sit downwithout an excuseandthosewhostruggle in theway of Allah withtheirwealthandlivesare not equal. Allah has exaltedthosewhostrivewiththeirwealthandlivesabovethosewho sit down in rank. Although Allah has promisedgoodthingstoall of them (since theyaresincere in theircause), He has given a greatrewardtothosewhostrivewiththeirwealthandlivesoverthosewho sit still.” Nisa, 4/95.

"Runningpeople" arealwaysmentioned in theQur'an.

Blessedarethosewhorun,

Woetothosewhostandidle!

Thereal life thatwehavetakentoourhorizonandapproachedwithevery step is gained here, mybrothersandsisters.

Forthisreason, permanentrelationshipsandfriendshipsarecalled "hereafter".

May Allah Ta'alafacilitateandblessoureffortstoincreaseourhereafterandourfriends. Amen.