Cemil PASLI


Korona bela mı? / Coronatrouble?

Aile, Eğitim ve İletişim Uzmanı Cemil Paslı'nın kaleminden...


Her kesimin ağzında “Ey Rabbimiz! Bu korona belasından bizi kurtar” duasını işitiyoruz.

İnsan, Allah tarafından esmanın manası öğretilerek kâinata halife olarak yaratılmış, en şerefli, en üstün, en değerli varlıktır.

Esmanın anlamı demek; kâinatta cereyan eden olayların manasını bilmektir ki “hikmet” olarak ifade edilir.

Korona’ya da sebep olan canlılar ailesine “virüs” ismini veriyoruz.

Virüslerle ilgili ilk yazımı korona Çin-Wuhan’da tespit edildikten 1,5 ay sonra; Türkiye’de tespit edildikten 1,5 ay önce 27 Ocak 2020 Pazartesi günü yazmıştım.

Yazımın başlığı şöyleydi:

“Grip bir hastalık değil, şefkatli ama ciddi bir müfettiştir.”

Yazım da virüslerin bakteri, basil v.b. diğer hastalık yapan mikroorganizmalardan farklı olduklarını, görevlerinin bize emanet verilen vücudu teftiş etmek olduğunu belirtmiştim.

6 yıl müfettiş, 7. Yıl gelenin ise başmüfettiş (İspanyol, asya, sars, mers, kuş/domuz gribi ve korona) olduğunu; 6 yıllık teftişleri de inceleyen başmüfettişlerin “alın bunu” emrini verme yetkisiyle Allah tarafından görevlendirildiklerini ifade ettim.

Yine virüs korona ile ilgili birkaç youtube videosu yayınladım kanalımda.

Allah’ın değişmeyeceği garantisi ile kâinatı yönettiği kanunlara “sünnetullah” diyoruz.

Hakim-i Rahim gerek Kur’an-ı Kerim (Hicr,15/9), gerekse Kitab-ı Kebir-i Kainat’ta/Fıtrat/Sünnetullah(Fetih,48/23; Fatır, 35/43) asla değişiklik olmayacağıtaahhüdünde bulunmuştur.

Allah; değişmez sünnetullahı, yine değişmez olan Kur’an/Peygamber (vahiy) ve Akıl/Kalp vasıtasıyla öğrenip; onlara mutabık hareket etmemizi ister.

Kader; bizim sünnetullah karşısında yaptığımız doğru (takva) veya yanlış (fücur) davranışlarımızın dünya/ahiret karşılıklarıdır. Yüce Allah’ın sonsuz ilmi ile yapacaklarımızı önceden bilmesi bizim özgür irademizi ortadan kaldırmaz.

Gelelim korona v.b. olaylara yönelik dua konusuna…

Rabbimiz ayetlerde açıkça biz insanları dünyaya imtihan için gönderdiğini bildiriyor:

“Andolsun ki, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden (hiç de hak etmediğiniz) birçok üzücü söz işiteceksiniz. Eğer (zorluklar ve hakaretler karşısında) sabreder ve kötü davranışlardan sakınıp korunursanız (nem mutlu sizlere ki bu yaptıklarınız) sebat gerektiren işlerdendir.”Al-i İmran, 3/186

Başımıza gelen olaylardan kitap ehli ve müşriklerin yaptıkları gibişikâyet etmek; sınava girip sınav kağıdı ve sorulardan şikayetle aynıdır ve yaratana isyan anlamı taşır.

Her olayda mümin hikmetin izini, yüzünü, manasını arar, aramalıdır.

Koronayı ben de 2021 Aralık ayının ilk haftasında yaşadım.

Şefkatli ama ciddi baş müfettiş geldi vücudumun her zerresini denetledi, denetleme defterine “sana emanet ettiğimiz zatına hoşça bakmışsın” ifadesinin eşliğinde teşekkürlerini yazdı ve 7 yıl sonra ömrümüz olursa yine geleceğini söyledi.

Şişmanlık/Obezitesünnetullaha isyandır, takvaya aykırıdır, fücurdur; Avrupa birincisiyiz.

Mideyi tamamen doldurmak vücuda saatli bomba koymaktır.

Alkol, sigara, uykusuzluk, hareketsiz yaşam, aşırı konfor aşkı (konfor çürütür) ve hepsinden önemlisi stres, stres, stres.

Duvarı nem, insanı gam yıkar.

Ayağını sıcak, başını serin, düşünme derin derin.

Stres ise; sünnetullah’ta bize ayrılan imtihan alanının dışına çıkıp, bizi imtihan eden Rabbimizin lazer ışınlarıyla koruduğu yasak alana girmemizden kaynaklanan aşırı tehlikeli (yüksek gerilim) bir durumdur.

Her strese girdiğinizde düşünün mutlaka kendi alanınızın dışındasınızdır.

Korona geldi gidecek ve başka imtihan/belalar gelecek.

Gönderen zata hürmeten onlara iyi davranın ve sizden gerçekten ne istiyor öğrenin.

Korkmayın belalardan/imtihanlardan, şikâyet etmeyin!

Gönderildikleri hikmete uygun vazifelerinin yerine getirdiklerinde onlar size teşekkür ederek ayrılırlar ve düzenledikleri raporlarla ahirette lehinize şahitlik yaparlar.

Allah bize imtihan için tahsis ettiği alanda her şeyi mükemmel yaratmaya devam ediyor.

İnsan eli değmemiş yerlerin güzelliği, temizliği malum.

İnsana ayırdığı alana direkt müdahale etmiyor.

Lütfen!

Dualarımızda M. Akif Ersoy’un ifadesiyle Allah bizim “özel kalem müdürü”müz gibi kendi işimizi O’na havale etmeyelim.

İmtihan olan bizleriz, Rabbimizi imtihan etmeye veya imtihanımızda ortak etmeye çalışmayalım.

Korona v.b. imtihan kağıtlarındaki soruları dikkatle okuyalım, güzelce cevaplayalım ki; dünya ahirette yerleşeceğimiz bölüm iyi olsun inşallah.

Rabbim cümlemizi, her şeyde ve her işte rahmetin/hikmetin izini, yüzünü gören bahtiyar kullarından olmamız hususunda bizi desteklesin.

Coronatrouble?

Inthemouth of everysegment, “O ourLord! Weheartheprayer "Save us fromthiscoronascourge".

Man is themosthonorable, superiorandvaluablebeing, createdby Allah as thecaliph of theuniversebybeingtaughtthemeaning of the name.

Themeaning of Esman means; Knowingthemeaning of theeventstakingplace in theuniverse is expressed as “wisdom”.

Wecallthefamily of livingthingsthatalsocauseCorona "virus".

My firstarticle on viruses1.5monthsafterthecoronawasdetected in China-Wuhan; I wrote on Monday, January 27, 2020, 1.5 monthsbefore I wasdetected in Turkey.

Thetitle of my post was:

“Theflu is not a disease, it is a caring but seriousinvestigator.”

Inmyspelling, viruses, bacteria, bacillusetc. I statedthattheyaredifferentfromotherdisease-causingmicroorganismsandthattheirduty is toinspectthe body entrustedto us.

He was an inspectorfor 6 yearsandchiefinspectorforthe 7th year (Spanish, Asian, sars, myrtle, bird/swinefluandcorona); I statedthatthechiefinspectors, whoalsoexaminedthe 6-year inspections, wereappointedbyGodwiththeauthoritytogivetheorder "takethis".

Again, I published a fewyoutubevideosabouttheviruscorona on mychannel.

Withtheguaranteethat Allah will not change, wecallthelawsthatgoverntheuniverse "sunnetullah".

Hakim-i Rahim pledgesthattherewillnever be anychange in boththeQur'an (Hijr, 15/9) andtheBook of the Kabir-i Kainat/Fitrat/Sunnetullah (Fatih, 48/23; Fatir, 35/43). found.

God; learningtheimmutablesunnahthroughtheunchangingQur'an/Prophet (revelation) andMind/Heart; He wants us toact in agreementwiththem.

Destiny; Theyaretheworldly/hereafterequivalents of ourright (taqwa) orwrong (fücur) behavior in theface of sunnatullah. ThefactthatAlmighty Allah knows in advancewhatwewill do with his infiniteknowledgedoes not abolishourfreewill.

Let'scoronaetc. On thesubject of prayerforevents…

OurLordclearlystates in theversesthat He sent us humanstotheworldto be tested:

“Youwillcertainly be put tothe test regardingyourwealthandyourlives. YouwillhearmanysadwordsfromthosewhoweregiventheBookbeforeyouandfromthepolytheists (whichyou do not deserve at all). Ifyouarepatient (in theface of difficultiesandinsults) andavoidbadbehaviorandprotectyourself (whateveryou do), it is one of thedeedsthatrequireperseverance.” Al-i Imran, 3/186

Complainingaboutwhathappenedto us as thepeople of thebookandpolytheists do It is thesame as takingtheexamandcomplainingabouttheexampaperandquestionsand it meansrebellionagainstthecreator.

Ineveryevent, thebelieverlooksforthetrace, faceandmeaning of wisdom.

I alsoexperiencedthecorona in thefirstweek of December 2021.

Thecompassionate but seriouschiefinspectorcame, inspectedeverypart of my body, wrote his thanks in theauditbook, accompaniedbythephrase "Youtookgoodcare of thepersonweentrustedtoyou", andsaidthat he willcomeagainifwelive 7 yearslater.

Obesity/Obesity is a rebellionagainstsunnah, it is againsttaqwa, it is fucur; Wearethefirst in Europe.

Fillingthestomachcompletely is putting a time bomb in the body.

Alcohol, smoking, insomnia, sedentary life, excessivelove of comfort (comfortcorrupts) andaboveallstress, stress, stress.

Moisturedestroysthewallandgrieves a person.

Warmyourfeet, coolyourhead, thinkdeeply.

Stress is; It is an extremelydangerous (highvoltage) situationresultingfromsteppingout of thetestingareareservedfor us in theSunnahandenteringtheforbiddenareaprotectedbylaserbeams of ourLord, who put us tothe test.

Every time yougetstressed, thinkthatyouaredefinitelyoutsideyourownfield.

Corona has comeandgoneandothertests/troubleswillcome.

Treatthemwellout of respectforthesenderandfindoutwhattheyreallywantfromyou.

Do not be afraid of troubles/tests, do not complain!

Whentheyfulfilltheirduties in accordancewiththewisdomtheywere sent, theyleavebythankingyouandtestify in yourfavor in thehereafterwiththereportstheyprepared.

Allah continuestocreateeverythingperfectly in thespace He has allocatedforthe test.

Thebeautyandcleanliness of untouchedplaces is known.

Itdoes not directlyinterferewiththespacereservedforpeople.

Please!

As M. Akif Ersoy puts it in ourprayers, let's not delegateouraffairsto Allah likeour "Chief of Staff".

Wearetheoneswhoaretested, let's not tryto test ourLordormakepartners in our test.

Coronaetc. Let'sreadthequestions on theexampaperscarefullyandanswerthemwellsothat; I hopethepart of theworldwherewewillsettle in thehereafterwill be good.

May myLordsupport us in beingone of thehappyservantswhoseethetracesandfaces of mercy/wisdom in everythingand in everything.